Szereg homologiczny alkanów test

Pobierz

Szereg homologiczny alkenów (do 5 atomów węgla w cząsteczce) - tabela 4.. Ewentualny problem lub zakończenie zadania zgłoś przez podniesienie kartki w odpowiednim kolorze: czerwony - "mam duży problem, proszę o szybką pomoc", żółty - "mam drobny problem, przydałoby mi się wsparcie", zielony -"zadanie wykonane".. Temat: 2010-08-22 16:42:02; Zastosowanie Alkanów!. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.. Podręcznik: str.: 112 zadanie: 1,2Alkany uszeregowane według liczby atomów węgla, zaczynając od najmniejszej, różnią się między sobą grupą CH 2.Taka grupa związków nosi nazwę szeregu homologicznego, a związki należące do tej grupy nazywamy homologami.Właściwości fizyczne i chemiczne homologów leżących blisko siebie są do siebie bardzo podobne.Ale nie tylko metan etan tworzą szereg homologiczny alkanów.. - czy każdy metal reaguje z kwasami?. Wzór; sumaryczny.. Dowiesz się, jak tworzy się wzory strukturalne, sumaryczne .Odczytaj w tablicach chemicznych gęstość pierwszych pięciu węglowodorów z szeregu homologicznego alkanów.. Nauka z Fiszkoteką to nie tylko gwarancja skuteczności, ale także szybkiego przyswojenia wiedzy.. C 5 H. 12 CH 3 ─ CH 2 ─ CH 2 .Szereg homologiczny alkanów Informacja do zadań 1.-5. wzory sumaryczne alkanów.. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH 2 - i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: C n H 2n+2..

Szereg homologiczny alkanów.

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0. półstrukturalny.. Temat: Reakcje metali z kwasami.. Metal + kwas-> sól +wodór .Szereg homologiczny alkanów Liczba atomów wodoru w danym alkanie jest dwukrotnie większa od liczby atomów węgla i powiększona jeszcze o dwa atomy występujące na krańcach łańcucha.. Szereg homologiczny alkanów.. Pracuj indywidualnie.. Nazwa alkanui liczba atomów węglaw cząsteczce.. Cele lekcji: Poznasz pojęcia: alkany, szereg homologiczny, węglowodory nasycone.. To także pozostałe związki, coraz bardziej złożone.. 2010-05-30 19:35:35; Wypisz szereg homologiczny alkoholi i kwasów zawierających od jednego do 10 atomów w cząsteczce, nazwij je i napisz 5 reakcji otrzymania estrów.Nazwij je.. 2010-03-07 15:27:39Plik Szereg homologiczny alkanów(1).JPG na koncie użytkownika ruda8891 • folder ☆──══ஓ plansze edukacyjne genetyka • Data dodania: 12 kwi 2017Julita Górska CHEMIA KL. VIII: Szereg homologiczny alkanów..

Temat: Szereg homologiczny alkanów.

Cztery pierwsze węglowodory nasycone noszą nazwy tradycyjne, natomiast nazwy pozostałych alkanów powstały w wyniku złożenia .Szereg homologiczny alkanów SZEREG HOMOLOGICZNY ALKANÓW szereg związków organicznych o podobnej strukturze i właściwościach, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego o jedną grupę -CH2- Szereg homologiczny alkanów Nazwa alkanu i liczba atomów węgla w cząsteczce Wzór sumaryczny półstrukturalny metan 1 .Szereg homologiczny alkanów Wzór ogólny: C n H 2n+2 n = liczba atomów węgla NAZWA ALKANU WZÓR SUMARYCZNY WZÓR STRUKTURALNY WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY METAN HCH 4 I H — C — H I H CH 4 ETAN C 2 H 6 H H I I H — C — C —H I I H H CH 3 — CH 3 PROPAN H H HC 3 H 8 I I I H — C — C — C — HZ tego filmu dowiesz się: jak zbudowane są alkany, co to jest szereg homologiczny, jaki jest wzór ogólny alkanów, gdzie występują alkany, jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany.1) Wzór C2H4 odnosi się do: a) metanu b) etanu c) etynu d) acetylenu e) etylenu f) etenu 2) Węglowodór o podanym wzorze strukturalnym to: a) najprostszy alkin b) acetylen c) etyn d) węglowodór nienasycony e) homolog C3H4 f) wszystkie odpowiedzi są dobre 3) Szereg homologiczny alkenów, to: a) CH3-CH2-CH3; CH≡C-CH3; CH2=CH-CH3 b) CH2=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-CH3 c) CH≡CH; CH≡C .Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym..

wzór ogólny alkanów.

1.Szereg homologiczny to : szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach, uporządkowanych według wzrastającej liczby atomów węgla, np. alkanów, w którym dwa kolejne związki różnią się od siebie o grupę atomów - CH 2- 4.. Eten (definicja, reakcje spalania - równania - str. 121) II.Zdjęcie notatki proszę przesład na adres email nauczyciela chemii.Często w szeregach homologicznych węglowodorów nierozgałęzionych kilka pierwszych związków w szeregu ma nazwy zwyczajowe np. w przypadku alkanów, alkenów i alkinów cztery pierwsze.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .3.. Dla n liczby atomów węgla w cząsteczce alkanu liczba atomów wodoru wynosi 2n+2, a wzór ogólny alkanów można zapisać następująco:Szeregiem homologicznym nazywamy szereg związków organicznych, w którym: wszystkie związki mają ten sam wzór sumaryczny, a różnią się przestrzenną budową i właściwościami sąsiednie związki różnią się grupą -CH 3 wszystkie mają maksymalnie sześć atomów węgla i tworzą pierścieńSzereg homologiczny alkanów..

nazewnictwo alkanów.

Gazami są 4 pierwsze związki w szeregu, cieczami - związki zawierające od pięciu do 16 atomów węgla w cząsteczce, ciałami stałymi - zwiazki zawierające co najmniej 17 atomów węgla w .Na podstawie tych informacji rozwiąż test znajdujący się w podręczniku na stronach 115 i 116. otrzymywanie alkanów na skalę laboratoryjną .Szereg homologiczny alkanów wygląda następująco: CH 4 metan.. W następnych rdzeń nazwy pochodzi od liczebników greckich lub łacińskich oznaczających liczbę atomów węgla w cząsteczce.W szeregu homologicznym alkanów wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce (ze wzrostem łańcucha węglowego) zmienia się stan skupienia.. Wzór ogólny alkenów - zapisywanie (analiza "Przykład 7", podręcznik str. 120) 5.. ZAPAMIĘTAJ!. 2009-10-06 18:12:40; Szereg a linia ?. 23/03/20 Nie przerażajcie się ilością materiału dzisiejszej lekcji, nie ma tego tak dużo, jakby się mogło wydawać, po prostu dużo rzeczy jest obszernie tłumaczonych przeze mnie, abyście nie mieli wątpliwości, czy dobrze zrozumieliście.Szereg homologiczny alkanów.. Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane .Temat: Alkany• Alkany to węglowodory nasycone, które mają tylko wiązania pojedyncze między atomami węgli.• Nazwa alkanów kończą się na litery "-an" • Szereg .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. 2013-03-07 20:15:38; Wytłumaczy mi to ktoś(chodzi o szereg homologiczny)?. Szereg aktywności metali.. Alkanem o najprostszej budowie jest metan, który zawiera jeden atom węgla i cztery atomy wodoru: Wzór strukturalny związku informuje nas o jego budowie, czyli sposobie połączenia atomów, w przeciwieństwie do wzoru sumarycznego, który podaje jedynie rodzaj i ilość atomów wchodzących w skład cząsteczki.Co to jest szereg homologiczny?. Szereg homologiczny alkanów.. Zad.1 str.107 <<<<< Wtorek 03.11.2020.. Podręcznik: str.: 107 zadanie: 1,2,3,4,5 Metan i etan.. Polecenie 1.2 Przedstaw modele pięciu kolejnych alkanów, zaczynając od metanu.szereg homologiczny alkenÓw: eten c2h6 ch2=ch2 propen c3h6 ch3-ch=ch2 buten c4h8 ch3-ch2-ch=ch2 penten c5h10 ch3-ch2-ch2-ch=ch2 heksen c6h12 ch3-ch2-ch2-ch2-ch=ch2 rodnik alkenylowy: cnh2n-1- np.: etenyl, 1-butenyl alkadieny: zwiĄzki wĘgla i wodoru o wzorze: cnh2n-2 alkadieny: dwa podwÓjne wiĄzania miĘdzy atomami wĘglaszereg homologiczny alkanów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt