Energetyka w europie klasa 6 notatka

Pobierz

Jak zmienił się przemysł i co powstało w miejsce kopalń i hut.. Klimaty Europy; Trochę geologii - Islandia; Metropolie w Europie; Dania i Węgry; Europa Południowa; Francja - nowoczesna gospodarka; Klasa VII.. Dylematy i wyzwania", Fotorzepa/Tomasz Jodłowski Polityczne dylematy.. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie substancji szkodliwych, które są emitowane do atmosfery tj. pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku.6.. Trudno sobie wyobrazić, aby kraje zasobne w surowce energetyczne nagle przestały je eksploatować i zmieniły kierunek swojej polityki energetycznej .Materiały do samodzielnej pracy w domu z geografii Klasa 6 1.. REFORMACJA I JEJ SKUTKI - NOTATKI _____ Reformacja - ruch religijny i narodowy w Europie XVI wieku dążący do reform w Kościele katolickim w zakresie doktryny, organizacji i obyczajów.. Historia w .Największe możliwości wykorzystania tego źródła energii występują na Wybrzeżu oraz Suwalszczyźnie, co wynika z korzystnych warunków przyrodniczych (prędkość wiatru mierzona na wysokości 30 m wynosi średnio 5- 6 m/s).. Kiedy zabraknie węgla?. Zauważalny jest spadek znaczenia węgla w produkcji energii na rzecz surowców odnawialnych.. Nawet rozwijanie zielonej energetyki, które Tchórzewski porównuje do inwestowania w .. Największe z nich - Ładoga, Onega) mają genezę tektoniczno - polodowcową.Najwięcej jezior znajduje się na Pojezierzu Fińskim.Inne typy jezior to głównie - krasowe, przybrzeżne, cyrkowe (karowe .Lekcja 2 geografia klasa 6 Zapisz w zeszycie temat: Energetyka w Europie..

Szkoła podstawowa geografia klasa 6 Autor: Weronika Hańczyk Temat: Energetyka w Europie.

Na tej lekcji dowiesz się, jaki jest związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy a wykorzystaniem różnych źródeł energii.Temat: Energetyka w Europie (zapisać do zeszytu) Punkty do tematu (zapisać w zeszycie) 1.. Około 70% wydobywanego u nas węgla kamiennego przeznaczane jest na produkcję energii elektrycznej.. Test jest pod linkiem.. Dzieje się tak głównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrzebowaniana energię.Pomimo wielu zastrzeżeń ekologicznych dotyczących energetyki cieplnej, w wielu krajach na świecie ten rodzaj energetyki dominuje i będzie się nadal utrzymywał, a nawet rozwijał.. Jaki jest wpływ struktury produkcji energii w Europie na środowisko?. Początki Integracji europejskiej.. Polska - środowisko przyrodnicze.. Energetyka w Europie , 4.. Droga ku wspólnej Europie Tematyczna bibliografia artykułów z "Mówią Wieki" Opracowanie tematów z historii.. Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji: Podział źródeł na odnawialne i nieodnawialne z przykładami.. Dziękuję za pracę na tej lekcji.Geografia Klasa VI d 21.04.2020 r. Temat : Energetyka w Europie.. Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w filmie.. wiatru i promieniowanie Słońca, występuje w przyrodzie i praktycznie nie wyczerpują się .. Notatka..

Kl. 6a ... " Przemysł i usługi we Francji" oraz "Energetyka w Europie"- krótka notatka w punktach w zeszycie.

Przeczytaj z podręcznika temat - str.114 Zapisz w zeszycie notatkę: • Do odnawialnych źródeł energii należą: energia słoneczna, energia wiatru, energia wody płynącej oraz energia geotermalna.. Narysujcie flagę Niemiec .6.. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii 2.. Struktura produkcji energii w wybranych krajach Europy Notatka do zeszytu Rodzaje źródeł energii: Energia nieodnawialna: węgiel kamienny, węgiel brunatny ,ropa naftowa, gaz ziemny, jądrowaNajważniejsze dane charakteryzujące energetykę w Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej są w 50% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu.. Energetyka konwencjonalna w Polsce .. Wymienić rodzaje elektrowni.. Natomiast źródła nieodnawialne , przede wszystkim surowce energetyczne , po wyczerpaniu nie ulegają odtworzeniu .. Zwrócić uwagę na podstawowe informacje dotyczące kraju, np. Macie czas 24 godziny (czyli do jutra do 12:30).W wielu krajach wysoko rozwiniętych energia ze źródeł alternatywnych stanowi zaledwie kilka procent całkowitej mocy wytwórczej (na przykład w USA, Kanada), dla UE średnio wynosi 6,5%, co ma związek z ciągle jeszcze małą świadomością ekologiczną i wiedzą o możliwościach jakie dają alternatywne źródła energii.Play this game to review Geography..

Węgiel z Górnego Śląska i Lubelszczyzny trafia do elektrowni cieplnych w całym kraju.Geografia klasa 6 A 07.04.2020 Witam Was serdecznie!

Rozwój przemysłu spowodował , ze ilość energii uzyskiwanej dotychczas ze źródeł odnawialnych .Uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają powstały plakat i zapisują do zeszytu notatkę na temat: "Energetyka w Polsce .. Fragment filmu z mapy i grafiki pochodzą ze stron: otwarte źródła w Google Grafika wykorzystano fragment filmu: .KORZYŚCI ZE ZMIANY W PRODUKCJI ENERGII W EUROPIE Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wpływa pozytywnie na środowisko przyrodnicze.. Źródła energii elektrycznej dzielimy na odnawialne (niewyczerpywalne) i nieodnawialne ( wyczerpywalne) 2.. Położenie Polski; Przeszłość geologiczna Polski; Osady i formy polodowcowe.. Największy udział w produkcji energii elektrycznej w Europie mają elektrownie cieplne.. Elektrownie w Europie : cieplne, wodne, geotermalne, geotermalne, wiatrowe, słoneczne.. Notatki z historii - zakres podstawowy.. Dowiesz się, jakie są rodzaje elektrowni oraz jakie mają one zalety i wadyCo to jest OZE?. Położenie względem Polski, w Europie, powierzchnia, liczba ludność, stolica, itp. Zapoznajcie się z rolą przemysłu w niemieckiej gospodarce.. Wytwarzaniem produktów zajmuje się następujący sektor gospodarki:Energetyka w Europie pptx.. Temat: Sprawdzian - Gospodarka Europy.. Podział klasy na grupy 4 - 5 osobowe (uczniowie odliczają do 4 lub 5 w zależności od ..

Mimo że energetyka wiatrowa nie cieszy się w Polsce dużą popularnością, to jednak z roku na rok obserwuje ...Uczestnicy panelu "Energetyka w Europie.

Surowce energetyczne można podzielić na: nieodnawialne - surowce, które występują w ograniczonej ilości i w wyniku eksploatacji mogą ulec wyczerpaniu, są to wszelkie surowce mineralne, jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny.2.. Podstawowe surowce energetyczne wykorzystywane w Polsce to węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz ropa naftowa i gaz ziemny.. Nieodnawialne źródła to między innymi3.. Krainy geograficzne w Polsce; Czynniki .Wody powierzchniowe Europy; W Europie występują liczne jeziora głównie pochodzenia polodowcowego (lądolód był ważnym czynnikiem kształtowania rzeźby terenu w Europie).. Drogi Uczniu, przejrzyj prezentację (prezentacja w kolejnych dniach zostanie wzbogacona .Klasa 6 Temat lekcji : Energetyka w Europie Temat jest na stronie 114 - 119 Notatka do zeszytu 1.. Proszę zapiszcie w zeszytach dzisiejszy temat: Energetyka w Europie Cele lekcji: Poznasz odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej.. 3.Zapisz w zeszycie notatkę z lekcji.. Droga ku wspólnej Europie .. Podręcznik str. 114 - 119 Zadanie 1 Zastanów się, jakie skutki może mieć przerwa w dostawie energii elektrycznej w dużym mieście.Geografia6b6-8IV Alicja Jakimiec Zagadnienie: Energetyka w Europie.. Quizy historyczne.. Przybrał formę walki społeczno-politycznej, której cele były różne w poszczególnych krajach Europy.Energetyka na świecie .. Gospodarka Europy , Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plEnergetyka bazuje na tzw. surowcach energetycznych.. W niektórych krajach duże znaczenie mają też elektrownie jądrowe.. Klasa VI (31.03.2020) Co będę potrafił po lekcji: podam przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, wymienię czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w Europie, omówię wpływ środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy na wykorzystanie różnych źródeł energii,Notatkę podaję gotową (ma znaleźć się w zeszycie), przeczytajcie ją… Nic nie wysyłacie- ale nie zwalnia Was to z lekcji i notatki…- sprawdzę zeszyty jak wrócimy do szkoły.. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt