Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Pobierz

Kandydaci do klas dwujęzycznych - od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. - kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych - dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną w I LO im.. 24 czerwca 2020r.. niemiecki-29 maja, godz. 15.00 jęz.. Podanie do publicznej wiadomości przezdo sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.. franuski-28 maja, godz. 11.00 jęz.. •sprawdzian kompetencji językowych - maksimum 29 punktów .. Spotkanie dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się w sali nr 80. rozszerzenia, liczba godzinKandydaci do klas dwujęzycznych - w dniach 11 - 20 maja 2020 r. kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, kandydaci do klas dwujęzycznych w I LO im.. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać ze sprawdzianu wynosi 50. angielski-31 maja, godz. 15.00 Oddziały wstępne - sprawdzian predyspozycji .Test kompetencji językowych Ustawodawca narzucił na szkoły, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne konieczność zaliczenia przez Kandydatów do takich oddziałów testu kompetencji językowych.. franuski-28 maja, godz. 11.00 jęz.. angielski-27 maja, godz. 15.00 jęz.. 2.Sprawdzian kompetencji językowych - część pisemna i część ustna z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych (kl. 1 A i kl. 1 C) 25 maja 2018 r. (piątek) zęść pisemna godz. 10.00- 11.00 zęść ustna od godz. 11.00 3..

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

23 czerwca 2020r.. Adama Mickiewicza w Krakowie.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się: część pisemna - 26 maja 2017 (piątek) o godz. 15:00; część ustna - w dniach 29 maja-8 czerwca 2017; Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 .Termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski): Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: 29 lipca br. o godz. 10:00 2 lipca br. o godz. 11:00 II termin sprawdzianu 6 lipca br. o godz. 11:00 Regulamin Szkolnej Komisji RekrutacyjnejKlasy wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych Kandydaci do klas wstępnych - oddziałów dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.. 3 czerwca godz. 15.00 Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i predyspozycji językowych niemiecki); v Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 29.06 godz. 09.00-10.30 dla kandydatów do klas 1 AH P (jęz .Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, przeprowadza się: 25 maja godz. 15.00 kandydat bierze udział w pisemnym sprawdzianie kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych klasy pierwszej z .1200 - obowiązkowy sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów, którzy wybrali I LO..

A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku piszą sprawdzian w szkole I wyboru klasy dwujęzycznej.

Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH dla kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2020/2021 ze zmianami z dnia 4 maja 2020 Cel sprawdzianu: określenie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.. Sprawdzian odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian odbędzie się w formie testu online.. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kl .do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.. hiszpańsk-30 maja, godz. 14.00 jęz.. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. Wyniki Egzaminu do klasy dwujęzycznej pobierz (Uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej punktacji na egzaminie do oddziału dwujęzycznego, uczestniczą dalej w rekrutacji do klas ..

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.

Kandydat może starać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej .Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących .. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych (kl. 1 A i kl. 1 C)- I termin 25 maja 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00 3. o godz. 15.00 z języka hiszpańskiegoSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. Forma sprawdzianu: sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte sprawdzające .Termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski): Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: 29 lipca br. o godz. 10:00 2 lipca br. o godz. 11:00 II termin sprawdzianu 6 lipca br. o godz. 11:00 Regulamin Szkolnej Komisji RekrutacyjnejPodania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 22 czerwca do godz. 15:00. o godz. 14.00 z języka angielskiego..

hiszpańsk-30 maja, godz. 14.00 Oddziały wstępne - sprawdzian predyspozycji ...1.

Język angielski - część pisemna i ustna.. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 22 czerwca 2020r.. niemiecki-29 maja, godz. 15.00 jęz.. Wynik punktowy zedo 18 lipca do godz. 16.00 Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.. Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest zdobycie minimum 15 punktów (30%).. 30 czerwca o godzinie 10.00 na adresy mailowe uczniów (lub rodziców/opiekunów), udostępnione szkole w procesie rekrutacji, zostanie .9 lipca 2020 r.do godz. 15.00 - ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego; Uwaga!. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. hiszpański) i 0 AN P (jęz.. Powstańców Śląskich w Rybniku lub w II LO im.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w w/w terminie mogą,29.06 godz. 12.00-13.30 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz.. 3 czerwca godz. 15.00 Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowychsprawdzian kompetencji językowych - dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego j.niemiecki 28.05.1018 od godz.12.00, w siedzibie szkoły, ul. Pomorska 105 XI LO sprawdzian kompetencji językowych - dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 1 oddział - j.angielski 1 oddział - j.francuskiZłożenie wniosku do klas dwujęzycznych w terminie: od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 do godz.15.00 2.. Forma i zakres tematyczny tego testu ustala rada pedagogiczna.Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt