Ciągi poziom rozszerzony pdf

Pobierz

Porównaj liczby ab oraz ba, gdzie ª 1 º1 2 22 3 2 » ¼ « ¬ a , .. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego możePoziom rozszerzony - dodatkowe zadania.. (6 pkt.). Formy arkusza: MIN-R1_1P-202, MIN-R2_1P-202 .. Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego 104 2.5.2.. Sortowanie ciągu liczbowego 119 2.9.1.. Zdający oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1 n, 2 1 n oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów (R5.2).. (4 pkt) Liczby a, b, csą długościami boków trójkąta.. Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 .Wszystkie wyrazy ciągu arytmetycznego dla są dodatnimi liczbami całkowitymi.. Wyznacz .Plik Ciągi.doc na koncie użytkownika walmat • folder Poziom rozszerzony • Data dodania: 5 lip 2009.. Ciągi.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1-11).. (1 pkt) Na podstawie ilustracji przedstawiającej rzymską płaskorzeźbę wykonaj polecenie.. (4 pkt) Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej k liczba k 6 - 2k 4 + k 2 jest podzielna przez 36.. Poniżej zamieściłem playlistę z różnymi zadaniami z mojej strony, które wchodzą w zakres poziomu rozszerzonego.. 1 I.1, I.2e, I.4, I.5, II.1, II.2 11 Algorytmy rekurencyjne Pojęcie ciągu liczbowego rekurencyjnego i algorytmówCiągi Zestaw zadań otwartych nr 168199. wygenerowany automatycznie w serwisie zadania.info poziom rozszerzony Czas pracy: 60 minut..

Ciągi - poziom rozszerzony 1.

(0-1) Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Poprawna odpowiedź III.. [MRI2009/4pkt] 2. ºOblicz wartość wyrażenia: o tg225o 2 1 4 1 cos120 25 169Matura z matematyki Poziom rozszerzony Ciągi Ciąg arytmetyczny Ciąg geometryczny.. POZIOM ROZSZERZONY CIĄGI 6 Czerwca 2011 Czas pracy: 60 min.. Ciąg (a, b, c)jest rosnącym ciągiem geometrycznym.5.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego 117 2.9.. Zadanie 1.. Ciągi.. Znajdowanie minimalnego lub maksymalnego elementu 110 2.7.. Na podstawie: B. Danowska, T. Ma ćkowski, Przez wieki.Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, Gdańsk 2003, s.27.Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3.. Do nowego egzaminu maturalnego w liceach .Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 2 Część I (20 punktów) Zadanie 1.. Podane są wskazówki i odpowiedzi.. Przejdź do: Testy z matematyki online.. Podane są wskazówki i odpowiedzi.Zakres wymagań - poziom rozszerzony Zdający demonstruje poziom opanowania poniższych umiejętności, rozwiązując zadania, w których: 1.. Jeżeli pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego zmniejszymy o 7,Ciągi - poziom rozszerzony grupa A 1.. Suma pierwszego i trzeciego wyrazu jest równa 6, a ich iloczyn jest równy 5..

Poziom rozszerzony 05/04/004.

Znajdowanie lidera w zbiorze 113 2.8.. Jeżeli weźmiemy kolejno drugą z nich, pierwszą i trzecią, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego.. Modelowanie matematyczne 10.. (3 pkt) W ciągu geometrycznym suma wyrazów o numerach nieparzystych jest równa 182, a stosunek sumy wyrazów o numerach nieparzystych do sumy wyrazów o numerach parzystych jest równy .. Modelowanie matematyczne 10.. Elementy statystyki opisowej.. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.. Jeżeli zaś do ostatniej liczby nowego ciągu arytmetycznego dodamy 64, to tak otrzymany .POZIOM ROZSZERZONY, Zadania.info - zestaw użytkownika 9689_8610.. Jeżeli do drugiej liczby dodamy 8, to ciąg ten zmieni się w arytmetyczny.. Zdający oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1 n, 2 1 n oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów (R5.2).. Przykłady i realizacja algorytmów iteracyjnych dla n-wyrazowych ciągów liczbowych.. Suma punktów: 50.. Wykonywanie działań na wyrazach ciągu liczbowego.. Zadanie 1.. (4p)Suma początkowych jedenastu wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 99, a suma kwadratów pierwszego i drugiego wyrazu jest równa 45.Praca klasowa - Ciągi - grupa A W zadaniach zamkniętych o numerach od 1- 6 zaznacz prawidłową odpowiedź Zadanie 1..

DPoziom rozszerzony 12 Zadanie 8.

Wyznacz najwię-kszą liczbę naturalną ntaką, że .. (0-1) Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe Poprawna odpowiedź III.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Liczba zadań: 7.. Zdający oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów; (R5.2).. MAJ 2011 Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MMA-R1_1P-112 2 Egzamin maturalny z matematyki Poziom rozszerzony Zadanie 1.. Te same liczby stanowią pierwszy, drugi oraz siódmy wyraz ciągu arytmetycznego.Ciągi liczbowe Zadania maturalne z matematyki oraz arkusze maturalne z matematyki z autorskimi rozwiązaniami i cennymi wskazówkami.. (1pkt) Suma pięciu początkowych wyrazów ciągu danego wzorem 𝑎𝑛=6−3𝑛 jest równa: A.. −6MATEMATYKA.. (5 pkt) Trzy liczby, których suma jest równa 93, tworzą ciąg geometryczny.. Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.Iteracja i n-wyrazowe ciągi liczbowe Obliczanie wartości wyrazów ciągu liczbowego.. Ciągi - poziom rozszerzony grupa A (5p)Wyznacz wszystkie ujemne wyrazy ciągu (an) o wyrazie ogólnym an=n38n2+9n+18..

Zadania maturalne - poziom rozszerzony.

Zadanie 3.. Zadanie 7.. Termin egzaminu: Termin główny - czerwiec 2020 r. Data publikacji dokumentu: 3 sierpnia 2020 r. .. (znaki, ciągi znaków, liczby, tablice, rekordy, pliki, dynamiczne struktury danych) i implementuje je w wybranym językuPOZIOM ROZSZERZONY DATA: dostosowania 9 maja 2017 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00 CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 Instrukcja dla zdającego 1.. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka .egzamin maturalny w roku szkolnym 2016/2017 formuŁa od 2015 ("nowa matura") geografia poziom rozszerzony zasady oceniania rozwiĄzaŃ zadaŃ arkusz mge-r1 maj 2017wzory rekurencyjne ciągów, zaawansowane zadania na ciąg arytmetyczny i geometrycznyMatura 2015 MATEMATYKA poziom rozszerzony.. Zadania maturalne - poziom rozszerzony.. 2.Matura 2015 MATEMATYKA poziom rozszerzony.. [w:] S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność.Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, il.. (6 pkt) Trzy liczby są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, którego iloraz jest różny od 1.. C Zadanie 3.. Liczba zadań: 7.. Liczby, zbiory, wartość bezwzględna.. Strona 1 z 30 MATEMATYKA.. Liczby rzeczywiste 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg);POZIOM ROZSZERZONY 1.. Elementy statystyki opisowej.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1-15).. 18 b. Podaj dwa argumenty wiadczące o tym, ś że na płaskorzeźbie przedstawiono scenęNie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.. 8 maja o godz. 9 maturzyści przystąpią do pisania MATURY 2015 z matematyki na poziomie rozszerzonym.. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka .5.. Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego z wartownikiem 108 2.6.. Metody sortowania przez .POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWI .. Ciągi.. Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny.. (3 pkt) Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt