Przykładowa rozprawka z kordiana

Pobierz

Zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, Daj życiu .Grzegorz próbuje wyrwać go z tego dziwnego stanu opowiadając 3 historie, które budzą w Kordianie marzenia o bohaterskich czynach.. Młody piętnastoletni Kordian mówi " Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści…" Cierpiąc na "chorobę wieku" nie może odnaleźć oparcia w żadnej idei, dla której mógłby się poświęcić.SPISKOWE ZACHOWANIE KORDIANA Do przeprowadzenia zamachu próbuje namówić spiskowców zebranych na tajnej naradzie w podziemiach kościoła św. Jana.. Kordian jest dorastającym mężczyzna.. Jednak kobieta go odrzuca, a nawet trochę z niego szydzi.. Jednak ona się nie poddaje, odnajduje w sobie siłę do nie tyle przekrzyczenia głosu w jej głowie, co zlikwidowania go.. Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie:MATURA 2018 JĘZYK POLSKI: LALKA, MOTYW TĘSKNOTY, PRACA CZY OBOWIĄZEK?. Odczuwa bierność, czuje się bezużyteczny, a jednak wciąż marzy by dokonać wielkich czynów.. Boi się jednak dzielić swymi refleksjami na temat tych historii, bo uważa, że i tak nigdy się one nie spełnią, co po raz kolejny pokazuje jego poczucie niemocy, brak wiary w swoje siły i skrytość.Niemniej jednak Kordian na górze Mont Blanc nie prowadzi polemiki z Bogiem, nie walczy nim o "rząd dusz" ale przede wszystkim musi zmierzyć się sam ze sobą, z własną kruchością psychiczną, niezdecydowaniem, huśtawką nastrojów.W podjęciu szczytnej misji sam dla siebie staje się przeszkodą nie do pokonania, co potem potwierdzi nieudana próba zamachu na cara.Na przykładzie Kordiana pokaż cechy dramatycznego..

Przykładowa rozprawka z hipotezą.

Scharakteryzuj tytułowego bohatera jako bohatera romantycznego.. Każdy bohater jest postacią tragiczną, a więc ma na sumieniu czyn dyskusyjny moralnie, każdy przechodzi swoistą metamorfozę, jest samotny, nie rozumiany przez świat, nieobce mu bohaterstwo, wyczuwa misję sztuki, poezji.Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. Nieraz dziewczyna zastanawia się, czy warto pokonać anoreksję, jednak wewnętrzna siła pcha ją do działania, każe wydostać się z macek choroby.Z drugiej strony jest "rycerzem tej nadprzyrodzonej walki, która o narodowość naszą się toczy".. W pole­ce­niu roz­praw­ki znaj­du­je się teza, któ­ra sta­no­wi poin­tę wier­sza Cze­sła­wa Miło­sza pt. "Zaklę­cia ojca"; mia­no­wi­cie: "Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzieła".. Kordian ponosi klęskę w walce z samym sobą.. Tematy, z którymi można powiązać KordianaPrzykład rozprawki na 45 punktów Wysłane przez jarek Ludzie w zasadzie od zawsze marzą o prestiżu, zgromadzeniu ogromnego majątku, byciu osobami szanowanymi wśród innych.rozprawka ,,Kordian" - napisał w Język polski: Siema all potrzebuje rozprawki z Kordiana na temat: zastanawianie się Kordiana nad sensem życiaOczywisce za kazda pomoc bedzie sog Torche mam lipe bo musze to napisac do poniedziałku- Kordian J. Słowackiego - Kordian tęskni do ukochanej Laury (starsza kobieta nie odwzajemnia jego uczuć), a także do wielkich uniesień i wielkich idei; pogrążony jest w poczuciu .Przykładowa rozprawka na maturze: "Czym dla człowieka może być wolność?".

Przykładowa rozprawka interpretacyjna.

Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej.. Kordian bowiem nie kapituluje przed rzeczywistością.. Życie Kordiana od początku jest napiętnowane przez nieszczęśliwy los.przykład rozprawki.. Przykład rozprawki - wstęp.. Bolesław Prus Lalka.. Kordian, przebrany za Podchorążego, powołuje się na krzywdy, jakich doznała Polska od Rosji ("O Polszcze, kiedy była kwitnąca, szczęśliwa", "Ha!. Wytłumacz, na czym polegała polemika Kordiana z Dziadami (mesjanizm - winkelriedyzm).. Matura 2020 zbliża się wielkimi krokami.Zakończenie to ostatnia część rozprawki, nierzadko niedoceniana, pomijana lub dopisywana "na siłę".. .Zakończenie można uznać za udane, jeśli: - zręcznie podsumowuje przedstawione w rozwinięciu rozważania - skłania czytelnika do refleksji nad przedstawionym problemem i jego rozstrzygnięciem.. On sam pragnie, jak średniowieczny bohater, przyjąć na swoją pierś ciosy, aby umożliwić wyzwolenie kraju.Kordian, wie, co powinien zrobić, jest przekonany o słuszności swojego postępowania, jednak nie jest zdolny zrealizować swojego planu, jego psychika okazuje się zbyt słaba.. Jego psychika ulega wielu zmianom, dopiero poznaje świat, który często w konfrontacji z jego wyobrażeniem wypada bardzo źle.Kordian Juliusza Słowackiego to przykład bohatera romantycznego..

Czerwona czcionka: analiza ….Co zawiera przykładowa rozprawka?

Pyta o sens historii narodowej i o sens życia człowieka na świecie.. Temat rozprawkiNależy do warstwy szlacheckiej.. Kordian jako przykład bohatera odczuwającego "ból istnienia" 15-letni chłopiec, "posępny, tęskny, pobladły", myśli o śmierci, targają nim sprzeczne uczucia: "sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści", szuka sensu egzystencji: "Boże!. Scharakteryzuj obraz Polski i Polaków wyłaniający się z dramatu.. Poni­żej przed­sta­wiam Wam przy­kład wypra­co­wa­nia, któ­re powsta­ło w trak­cie kore­pe­ty­cje z uczen­ni­cą siód­mej kla­sy.Początkowo Kordiana (I i II akt) spotykają rozczarowania miłosne - nieodwzajemniona młodzieńcza miłość do Laury staje się przyczyną rozpaczy i chęci popełnienia samobójstwa.. Pierwsze dziesięciolecie XIX wieku było czasem narodzin Kordiana, członka hrabiowskiej rodziny.. Tutaj Kordian przyjmuje na siebie misję ocalenia Polski, którą nazywa "Winkelriedem narodów".. Pragnęli oni poświęcić się dla dobra ojczyzny.Jako bohater epoki klęski ideałów oświeceniowych odczuwał bezsens własnego istnienia.. Jest on jednocześnie pełen wahania, jak i determinacji i przekonania o słuszności jego posunięć.. Tytułowy bohater jako młody chłopak jest zakochany w starszej Laurze.. Kordian, odczuwający "ból istnienia", postanawia popełnić samobójstwo.Ciągle słyszy w głowie ?małpę?, która odradza jej walkę z chorobą..

Kordian Juliusza Słowackiego to przykład bohatera romantycznego.Matura 2017 rozprawka problemowa.

Ilustruje on sposób kreacji, którą w owej epoce posługiwali się twórcy.. carze, ty nam polską ukradłeś krainę?. Tak jak większość bohaterów polskiego romantyzmu Kordian to nadwrażliwy poeta, który silnie odczuwa i odbiera otaczający go świat.. Pierwsza scen dramatu przedstawia go nam jako piętnastoletniego chłopca, natomiast w ostatniej bohater ma dwadzieścia dwa lata, jak widzimy upływa niezbyt wiele czasu.Kluczowym momentem dla przemiany Kordiana stają się jego rozważania na szczycie Mont Blanc.. ", "(.). tyś ją zabił i rozdarł na ćwierci,/ Potem kawały spadłe z gilotyny ścienic/ Przybiłeś do trzech tronów jak do trzech .Przykładem jednego z nich jest właśnie Kordian.. Zakochuje się nieszczęśliwie w starszej od siebie Laurze.W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na dotkliwą karę.Rozprawka - Zdecydowanie wierzę Jackowi Soplicy Antygona i Kreon jako bohaterowie tragiczni - rozprawka Odnosząc się do znanych ci utworów Ignacego Krasickiego, uzasadnij krytyczną ocenę rzeczywistości (rozprawka)Jest to miłość tristaniczna - bardzo namiętna, spontaniczna, głęboka, ale jednocześnie łamiąca obyczaje i konwenanse.. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym za nami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt