Test predyspozycji językowych 2020 warszawa pdf

Pobierz

Test przeznaczony na 60 minut .. Terminy sprawdzianów ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach szkół.. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Goethe-Institut w Warszawie .Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków, bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka angielskiego.. Test predyspozycji językowych odbędzie się w dniu 09.06.2021 (środa) o godz. 15.00 ul. Z testu można uzyskać maksymalnie 60 pkt.. E,F - wysoki poziom trudności.Dwujęzyczność w naszej szkole.. - sprawdzian predyspozycji lub kompetencji językowych, - sprawdzian predyspozycji kierunkowych, - próby sprawności fizycznej.. Nie wszystkie podane słowa nadają się do wykorzystania w tym zadaniu.. W przypadku dużej liczby chętnych powstanie grupa A-2.. C,D - średni poziom trudności, zad.. Słownictwo wchodzące w zakres testu: 1.Zapisy.. DWUJĘZYCZNI DZIAŁAJĄ 2020/2021.Test Kompetencji i Predyspozycji Językowych Gimnazjum Publiczne w Dywitach 2015 Name ………………………………………………………… date ………………………………………………………….. Klucz odpowiedzi .. Klucz odpowiedzi .. Uzupełnij zdania Wstaw A, B, C lub D.. Test składa się z 6 zadań o różnym stopniu trudności: zad.. UZUPEŁNIANIE ZDAŃ (gramatyka 8 punktów) 1.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytworny- indywidualne sprawdziany kompetencji językowych: do sprawdzianu należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział..

test predyspozycji językowych - SZÓSTA KLASA.

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy 7.. Sprawdzian predyspozycji.. Z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI .. ← List Rzecznika Praw Dziecka.. Kandydat przy-stąpi tylko do egzaminu pisemnego.. Z poważaniem.. szlachetny uczciwy mężny pospolity dojrzały dziecinny uroczysty niecny sceptyczny dzielny tchórzliwyPrzykładowy test predyspozycji językowych.. Użyj wyrazów w nawiasach we właściwej formie gramatycznej.predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do nich w pierwszym terminie, pod warunkiem, że ww.. Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.. A isn't B don't C aren't D doesn'tPRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. 15 maja 2021 r. ( sobota) 9.00 - 11.40 ( 3 godziny lekcyjne + 25 minut przerw ); 16 maja 2021 r .Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..

Testy predyspozycji językowych.

02-011 Warszawa Tel.. hiszpański) i 0 AN P (jęz.. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna odpowiedź.. Powszechna 15, 93-321 Łódź Opowieść o gazecie - tekst czytany przez nauczyciela.. Sprawdzian predyspozycji.. Test sprawdza umiejętności językowe np.:rok 2020.. Informujemy, że obecnie przyjmujemy zapisy do grupy A-1.. ursus - niedźwiedź, deterrere - odstraszać, gallus - kogut, manere - pozostać, vicinus - sąsiad, volare - latać Lp.Test predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem języka fikcyjnego i mniej znanych języków.. DWUJĘZYCZNI działają (2017/2018) DWUJĘZYCZNI działają (2018/2019) DWUJĘZYCZNI działają 2019/2020.. Konkurs Mitologiczny w Szkole Podstawowej w Dywitach →.SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY VII .. Terminy zajęć: Grupa A1.. Od roku szkolnego 2019/20 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie Deutsch Plus..

Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej.

Klucz odpowiedzi .. REKRUTACJA - wnioski można wysyłać na adres E-mail: .. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.językowych dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego oraz do testu predyspozycji językowych i testu z języka niemieckiego dla kandydatów kontynuujących naukę.. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa .. Klucz odpowiedziTEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (Test zawiera przykładowe zadania badające w jakim stopniu uczeń posiada zdolności do nauki języka obcego).. Sprawdzian predyspozycji.. Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące.. 1 Do słów w tabelce dopisz antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu), wybierając je z podanych przykładów.. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu czerwiec 2020 r. Uwaga!. Z testu można uzyskać maksymalnie 100 pkt.do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 10.06 godz. 15.00 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz.. Międzynarodowe projekty językowe.. A,B - niski poziom trudności, zad.. II termin testu predyspozycji językowych.. Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, do szkoły będą wpuszczani wyłącznie interesanci umówieni telefonicznie przez sekretariat.Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla absolwentów szkoły podstawowej - kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim..

Test predyspozycji z roku 2020/2021 DEUTSCH PLUS.

niemiecki); do 17.06 - podanie do wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych;TEST KOMPETENCJI JEZYKOWYCH JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ELEMENTARY I.Uzupełnij zdania używając zwrotów there is/are: 1.. Oddziały dwujęzyczne - klasy wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych (wspólny): - wspólny sprawdzian predyspozycji językowych: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem predyspozycji językowych do sprawdzianuKlucz odpowiedzi - test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej - maj 2018r.. Rozumienie tekstu pisanego (8 punktów) Przeczytaj teksty na temat gotowania (A-C) oraz zdania 1-4. .. Generuj PDF; Drukuj; Powiadom .Przykładowy test predyspozycji językowych 3 + Klucz odpowiedzi.. Maksymalna ilość punktów: 76Warszawa, 30 lipca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. do 8 lipca termin ustala dyrektor szkoły Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych/predyspozycji językowych, uzdolnieńPRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Ćw.. Rekrutacja.. W roku szkolnym 2019'0 odnotowaliśmy rekordową ilość laureatów z wszystkich przedmiotów.. ZADANIE I - (Zadanie to ma na celu zbadanie czy uczeń wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur zdaniowych).Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im.. TERMIN i LOKALIZACJA: Biuro TIM.Sprawdzian Kompetencji Językowych 1. oddziały zostały wskazane we wniosku złożonym do 31 maja br.. Bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt