Litosfera procesy zewnetrzne sprawdzian scribd

Pobierz

Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Skutki pozytywne.. Za pomoc strzaki zaznacz kierunek wiatru.. Sprawdzian wiedzy i umiejtnoci z dziau.. Procesy, które kształtują powierzchnię Ziemi można podzielić na: a) zewnętrzne.. a) Klimat podzwrotnikowy rdziemnomorski.. LP ODPOWIEDŹ.. Procesy endogeniczne, Rozdział V podręcznika Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony dla Klasa II.. A Nazwisko i imię: 1.. Zakres rozszerzony.. Maturalne wymagania egzaminacyjne.. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.. .Procesy zewntrzne ksztatujce powierzchni Ziemi Imi i nazwisko.. Sprawdzian - Budowa Ziemi, tektonika płyt litosfery, czynniki endogeniczne 30 1 .. c)trzęsienia Ziemi.. Procesy zewnętrzne.. Testy: Obraz ziemi, Ziemia we wszechswiecie, Atmosfera, Hydrosfera, Wnetrze ziemp.. .1 Sprawdzian wiadomości nr.. rozpocznij naukę .GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA (POZIOM PODSTAWOWY) "5.. Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę.. Kartoteka testu "Litosfera" - część I wersja A i B .. 30 2 .. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Procesy endogeniczne (procesy wewnętrzne) -są to procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi.. B. Napisz, jaki rodzaj pustyni zosta zaznaczony numerem 1..

Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.

Na podstawie poniszych opisw rozpoznaj, a nastpnie podaj nazwy rodzajw wietrzenia .. Klasa.. Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja " online " - najlepsza dla PC i .Procesy wewnętrzne kształtujące Ziemię.. To ona wpływa na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu i wulkanizmu, procesów sejsmicznych, lądotwórczych, górotwórczych i innych.. Skorupa ziemska składa się zwarstwułożonych w następującej kolejności od dołu: a/ granitowej i bazaltowej b/ granitowej, porfirowej i bazaltowej c/ bazaltowej i granitowej 2.. Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad .Oblicza geografii zakres podstawowy, VI..

02 p.Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.

Skorupa oceaniczna jest złożona z:IV.. 02 p. b) wewnętrzne.. Mechanizm wędrówkipłytjest związanyz nierównomiernąemisjąciepłapochodzącegow znacznym stopniu z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, w różnych częściach zewnętrznegojądrai płaszcza.admin Geografia, Geografia fizyczna, Geologia geografia, geografia fizyczna, geologia, geologiczne procesy zewnętrzne, litosfera, procesy egzogeniczne.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni, wykonaj polecenia A C. b) Klimat umiarkowany morski.Zewntrzne procesy ksztatujce litosfer.. Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiajcego fragment krajobrazu pustyni,wykonaj polecenia AC.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Pojęcia i ważne do zapamiętania zagadnienia z podręcznika do geografii dla uczniów klas pierwszych szkół średnich, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era.Oznacza to, żelitosfera, podzielona na płytyo różnejwielkości,znajduje sięw nieustannym ruchu wywołanymprądamikonwekcyjnymi w astenosferze.. Uzasadnij swj wybr, podajc jeden argument.. ANTON KRAWIETZ.Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię Zawiera 15 pytań.. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia..

Zewntrzne procesy ksztatujce litosfer Zakres podstawowy.

Rzeźbotwórcze działanie procesów wewnętrznych i zewnętrznychTest Wnętrze Ziemi.. Wszystkie procesy endogeniczne powodują przemieszczanie materii w skorupie ziemskiej i górnym płaszczu ziemi.Procesy wewnętrzne(endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.. Wypiętrzanie danego obszaru powoduje bowiem zintensyfikowanie zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych.. Na podstawie danych z tabeli określ, w którym mieście: Szubinie czy Piszu, temperatura wnętrza Ziemi szybciej zmieni swoją wartość o 5°C, jeśli będziesz poruszał się w głąb skorupy ziemskiej.1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony.. wewnetrzne (endogeniczne) pochodzace z wnetrza Ziemi, powodujace zroznicowanie powierzchni.. Videos you watch may be added to the TV's watch .Sprawdzian nr 5 - 12.05.2015 - Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi E. Jankowska-Baranowska 7.Wymieniam elementy krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku działalności lodowców górskich oraz lądolodu i wód polodowcowych .. Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 22 punkty.. Aby mówić o procesach wewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi należy dokładnie poznać budowę wnętrza .Litosfera - procesy wewnętrzne..

Procesy zewnetrzne moga byc: erozyjne (niszczace) lub akumulacyjne (tworcze).

Za pomocą strzałki zaznacz kierunek wiatru.Sprawdzian testowy dla klasy I liceum i technikum Litosfera W pytaniach 1 -28 wybierz prawidłow ą odpowiedź: 1.. Do procesów wewnętrznych zaliczamy (patrz rysunek): a)ruchy górotwórcze.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę".. Np. 1. wydobywa się lawa rzadka o małej lepkościZestaw ostatnio rozwiązywany przez: Kamil Jóźwiak (wynik: 0 %) Basia Grzegorczyk (wynik: 14 %) Michal Zak (wynik: 0 %) Wiktoria Alboszt (Albosztunia) (wynik: 60 %) Anton Krawietz (wynik: 100 %) Najlepsi w kategorii: 1.. \ Część 1 \ VI.. Procesy zewnętrzne 0 20 fiszek franciszekstepien.. 8.Rozróżniam różne typy wybrzeży morskich , opisuję sposób ich powstania .Monthly fee.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. W dolnym biegu rzeki przeważa.. Q.Ungraded.. 0-2 p. a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.LITOSFERA (Procesy endogeniczne) wersja 03 - test - odpowiedzi .. Test części I - wersja A .. 32 3 .Litosfera..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt