Test litosfera procesy zewnętrzne

Pobierz

\ Część 1 \ V. Litosfera..

1 - nisza abrazyjna, 2 - platforma abrazyjna, 3 - platforma akumulacyjna

.Temat: Litosfera - procesy zewnętrzne.. Data sprawdzianu 12.05.2015 (wtorek) 3.. Spotykamy się przy komputerach 28.05 - czwartek o godz. 8.55.. Na powierzchni Ziemi działają procesy geologiczne wewnętrzne - endogeniczne - i procesy geologiczne zewnętrzne - egzogeniczne.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i .Sprawdzian nr 5 - 12.05.2015 - Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi E. Jankowska-Baranowska 1.. Sprawdzian wiadomości.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni wykonaj polecenia A C. nazwa stosowana dla jądra wewnętrznego i zewnętrznego 3.Wyślij znajomemu link do testu i sprawdźcie kto lepiej go rozwiąże: Udanej zabawy!. Na poczatku lekcji otrzymacie mojego e-maila - potwierdzacie swoją obecność zwrotnym e-mailem.Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię Zawiera 15 pytań.. 1 MB .Podsumowanie.. Temat sprawdzianu Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 4..

Procesy zewnętrzne.

LP ODPOWIEDŹ.. 1 - nisza abrazyjna, 2 - platforma abrazyjna, 3 - platforma akumulacyjna.. Np. 1. wydobywa się lawa rzadka o małej lepkościProcesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Litosfera to zewnętrzna, skalna powłoka Ziemi tworząca sztywną, ale niejednolitą warstwę.. Test Położenie i podział administracyjny Polski.. Test Historia geologiczna i budowa Polski.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty.. Q. Wymień dwa pozytywne i dwa negatywne skutki zjawisk wulkanicznych dla działalności gospodarczej człowieka.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.Astenosfera jest to : a).. \ Część 1 \ VI.. Nacobezu 1.Wyjaśniam pojęcia wietrzenie fizyczne i chemiczne .Oblicza geografii zakres podstawowy, VI.. Procesy zewnętrzne.. Inne testy w tej kategorii: Test Rola wód w kształtowaniu krajobrazu.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.. warstwa sięgająca od 350 km do 700 km w głąb Ziemi b).. Test Geologiczne dzieje Polski.Sprawdzian testowy dla klasy I liceum i technikum Litosfera W pytaniach 1 -28 wybierz prawidłow ą odpowiedź: 1. rozpocznij naukę .Oznacza to, żelitosfera, podzielona na płytyo różnejwielkości,znajduje sięw nieustannym ruchu wywołanymprądamikonwekcyjnymi w astenosferze.. Zarówno czynniki endogeniczne, jak i egzogeniczne w jednakowym stopniu przyczyniały się i nadal się przyczyniają do kształtowania rzeźby powierzchni Ziemi, która w wyniku tego ulega przeobrażeniom.Litosfera..

Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.

.Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) Test sprawdzający wiedzę na temat procesów zewnętrznych - poziom rozszerzony.LITOSFERA (Procesy endogeniczne) wersja 03 - test - odpowiedzi .. 3 MB Testy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Procesy wewnętrzne .. Tworzą ją skorupa ziemska i górna część płaszcza Ziemi.. 1 - nawias skalny, 2- platforma abrazyjna, 3 - platforma akumulacyjna.. B. C. Strzałką zaznacz kierunek wiatru.Test - rozdział 6.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Test: Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi.. Teścik dla pierwszej gimnazjum.. Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.. Procesy zewnętrzne.. warstwa półpłynnej magmy sięgająca od skorupy ziemskiej do około 350 km c).. Skorupa oceaniczna jest złożona z:Ungraded.. Rozmieszczenie zasobów mineralnych.1 Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Zdzisława Czaińska, Wiesława Zawodna LITOSFERA Toruń 2008 "GEOGRAFIA W SPRAWDZIANACH" ZESZYT 2 BUDOWA ZIEMI, TEKTONIKA PŁYT LITOSFERY,Procesy zewnętrzne.. W dolnym biegu rzeki przeważa.. Q.5 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony.. Nr sprawdzianu 5 2.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia..

Procesy zewnętrzne - Potrivește.

Gdyby o rzeźbie naszej planety decydowały .Klasa.. 1 - stromy brzeg, 2 - platforma akumulacyjna, 3 - platforma abrazyjna.. W dniu dzisiejszym mamy sprawdzian wiadomości z działu j.w. Skorupę ziemską tworzą płyty kontynentalne i oceaniczne.Wietrzenie skał - jest to proces powodujący zmiany właściwości chemicznych lub fizycznych skał, powodowane jest przez powietrze atmosferyczne i procesy w nim zachodzące wodę w różnych stanach skupienia oraz świat organiczny.. Wietrzenie chemiczne - polega na przekształcaniu struktury chemicznej skały pod wpływem reakcji z wodą lub powietrzem atmosferycznym.. Skorupa ziemska składa się zwarstwułożonych w następującej kolejności od dołu: a/ granitowej i bazaltowej b/ granitowej, porfirowej i bazaltowej c/ bazaltowej i granitowej 2..

Procesy zewnętrzne Test - rozdział 6.

0-2 p. a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) Procesy egzogeniczne to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. \ Część 1 \ V. Litosfera.. Test - rozdział 6.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie; zjawiska krasowe; grawitacyjne ruchy masowe; działalność wód płynących, działalność lodowców i lądolodów, działalność morza, działalność wiatru (eoliczna); Skutkiem działania procesów zewnętrznych jest stałe obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi.. Procesy wewnętrzne Test - rozdział 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt