Litosfera procesy zewnętrzne quiz

Pobierz

jądro.. \ Część 1 \ VI.. Procesy wewnętrzne Test - rozdział 5.. GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA (POZIOM PODSTAWOWY) "5.. Teścik dla pierwszej gimnazjum.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę"..

1 - nisza abrazyjna, 2 - platforma abrazyjna, 3 - platforma akumulacyjna

.Quit.. rozpocznij naukę .Część 1 , Oblicza geografii ZP , Geografia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plStart studying Geografia (Wnętrze Ziemi.. Inne testy w tej kategorii: Test Rola wód w kształtowaniu krajobrazu.. - ruchy górotwórcze.. - ruchy epejrogeniczne.. ni nazwy typów Przyporzqdkuj kaŽdemu ze .Przedmiotowa Strona z Geografii.. 0-2 p. a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.Astenosfera jest to : a).. stałego, 6000.. - ruchy izostatyczne.. Mechanizm wędrówkipłytjest związanyz nierównomiernąemisjąciepłapochodzącegow znacznym stopniu z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, w różnych częściach zewnętrznegojądrai płaszcza.Procesy egzogeniczne.. 1 - stromy brzeg, 2 - platforma akumulacyjna, 3 - platforma abrazyjna.. LP ODPOWIEDŹ.. Test - rozdział 6.. Skutki pozytywne.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Question 28.. 3 MB Testy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Test Położenie i podział administracyjny Polski.Test: Litosfera 1 klasa gimnazjum Dla uczniów I gimnazjum inni tez mogą się sprawdzić ;D..

Procesy zewnętrzne.

B. C. Strzałką zaznacz kierunek wiatru.Test: Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi.. Jądro wewnętrzne ma właściwości ciała .. i temperaturę ponad .. stopni.. - trzęsienia ziemi.. Procesy endogeniczne).. .wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów., akumulacja - Osadzanie materiału skalnego., wodospady - Swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku .jądro Ziemi.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni wykonaj polecenia A C.. Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie; zjawiska krasowe; grawitacyjne ruchy masowe; działalność wód płynących, działalność lodowców i lądolodów, działalność morza, działalność wiatru (eoliczna); Skutkiem działania procesów zewnętrznych jest stałe obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi.. Np. 1. wydobywa się lawa rzadka o małej lepkościTest - rozdział 6.. - rzeźbotwórcza działalność wód płynących.Proces Iqdol' pg przyczynowo-skutkowy..

Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.

Procesy zewnętrzne.. Zawiera zagadnienia dotyczące budowy ziemi, atmosfery oraz w wód.. #litosfera #hydrosfera #atmosfera .LITOSFERA (Procesy endogeniczne) wersja 03 - test - odpowiedzi .. Warstwa granitowa posiada gęstość około 2,7 g/cm, zaś warstwa bazaltowa 3-3,4 g/cm.. Seria: Oblicza geografii ZP / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Geografia.. 1 - nawias skalny, 2- platforma abrazyjna, 3 - platforma akumulacyjna.. płaszcz ziemi.. warstwa półpłynnej magmy sięgająca od skorupy ziemskiej do około 350 km c).. \ Część 1 \ V. Litosfera.. Gdyby o rzeźbie naszej planety decydowały .Procesy zewnętrzne - Oblicza geografii ZP - dlanauczyciela.pl.. 1 - nisza abrazyjna, 2 - platforma abrazyjna, 3 - platforma akumulacyjna.. trzęsienia ziemi.. ruchy epejrogeniczne.. #litosfera #hydrosfera #atmosfera.Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię Zawiera 15 pytań.. Wyślij znajomemu link do testu i sprawdźcie kto lepiej go rozwiąże: Udanej zabawy!. - działalność rzeźbotwórcza wiatru.. "Procesy egzogeniczne", plik: test-rozdzial-vi-procesy-egzogeniczne.doc (application/msword) Oblicza geografii ZR W dolnym biegu rzeki przeważa.answer choices.. Zawiera zagadnienia dotyczące budowy ziemi, atmosfery oraz w wód.. Procesy zewnętrzne..

Procesy zewnętrzne Test - rozdział 6.

Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia.. Najbardziej masywną i najgrubszą warstwą naszego globu jest: answer choices.. Wrazzgłębokością: a/ gęstość materii maleje, tak żewjądrze wewnętrznym wynosi 0,3 g/cmLitosfera.. Procesy zewnętrzne \ Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów.Klasa.. Procesy wewnętrzne .. ciekłego, 4500.Małgorzata Domonik..

jądro

.. Czym zedstawionego na rysunku B. Uzupelnij tabele, tak aby powstal ci; W tabeli zestawiono niki, 2. a) SpoSród wymienionych produktó' c) Opisz geneze typu wybrzeŽa pr kierunek wiatru zedstawionego rysunku A. žy morskich.. - grawitacyjne ruchy masowe.. Test: Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi Teścik dla pierwszej gimnazjum.. warstwa sięgająca od 350 km do 700 km w głąb Ziemi b).. Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie .Oblicza geografii zakres podstawowy, VI.. Jądro zewnętrzne ma właściwości ciała .. i temperaturę ponad .. stopni.. - wietrzenie..

Procesy zewnętrzne 0 20 fiszek franciszekstepien.

alternatives.5 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty.. Temperatura we wnętrzu Ziemi może przekraczać; a/ 1200 C b/ 200 C c/ 5000 C 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt