Członków kolegium najwyższej izby kontroli powołuje

Pobierz

Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa NIK, powołuje na członków Kolegium:Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium: 1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych, 2) 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub doradców Prezesa NajwyższejW skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium.. W skład kolegium NIK weszli: dr hab. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego .uprawnienia opiniodawcze-polegające na opiniowaniu przebiegu kontroli i informacji dotyczących szczególnie istotnych postępowań kontrolnych oraz innych spraw wniesionych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli albo przedstawionych przez co najmniej 1/3 członków Kolegium.Charakterystyka Najwyzszej Izby Kontroli - NIK.. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, powołuje na członków Kolegium:1.. 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców prezesa NIK powołuje na członków Marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK po zasięgnięciu opinii komisji .1.. W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium..

Członków kolegium izby powołuje Prezes Rady Ministrów.

7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK powołuje na członków Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium.. NIK kontrolując działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych bada w .W Najwyższej Izbie Kontroli pracuje personalna "miotła".. )"W skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli weszli: ks. dr hab. Włodzimierz Broński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jan Majchrowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz radca prezesa NIK - Józef Płoskonka.Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wręczył w piątek akty nominacji siedmiu nowym członkom kolegium Najwyższej Izby Kontroli..

Prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków tworzą Kolegium NIK.

7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK powołuje na członków Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium.. Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK.. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, powołuje na członków Kolegium:W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium.. W czwartek sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zaopiniuje wnioski o powołanie sześciu osób na członków Kolegium NIK - poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS)..

W jego skład wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 członków Kolegium.

Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium: 1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych,Kolegium Najwyższej Izby Kontroli tworzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli oraz członkowie.. Kolegium m.in. uchwala okresowe plany pracy Izby oraz może .Najwyższa Izba Kontroli (NIK) - najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności.Obecnie pod kierownictwem Mariana Banasia.. Prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.. Prezydium Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium: 1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych,Zgodnie z konstytucyjną i ustawową zasadą kolegialności działania NIK, w organie tym funkcjonuje Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.. Powołanie prezesa oraz członków kolegium następuje po przeprowadzeniu konkursu.Sejmowa komisja zaopiniuje wnioski o powołanie nowych członków Kolegium NIK.. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium: 1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, na wniosek lub z urzędu, postanowić o wyłączeniu z postępowania kontrolnego właściwej jednostki kontrolnej, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na prawa lub obowiązki dyrektora albo wicedyrektora tej jednostki, lub osób im bliskich, o których mowa w ust..

W skład ...W skład kolegium NIK wchodzą: prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków.

W Kolegium Izby będzie kworum - zapewnił.. Jej członków powołuje marszałek Sejmu na wniosek prezesa Izby.Marszałek Sejmu wręczył nominacje czterem członkom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.. hab. Bogumiła .W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium.. 1; w przypadku wyłączenia Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza do postępowania kontrolnego inną jednostkę kontrolną, powiadamiając o tym Kolegium Najwyższej Izby .Chodzi o spór, który dotyczy składu kolegium Najwyższej Izby Kontroli.. 09.05.2017, 14:22 Polska.. Na 16 dyrektorów departamentów i biur centrali wymienionych zostało 13, a teraz prezes Izby najwyraźniej zamierza obsadzić swoimi .Organem izby jest kolegium izby, w którego skład wchodzą: prezes izby, jego zastępca oraz pozostali członkowie kolegium, art. 14 ustawy o RIO.. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, powołuje na członków Kolegium:Czterej nowi członkowie kolegium Najwyższej Izby Kontroli odebrali w poniedziałek z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego akty nominacji - poinformowała Kancelaria Sejmu.. Czterej nowi członkowie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli odebrali w poniedziałek z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego akty nominacji - poinformowała Kancelaria Sejmu.. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, powołuje na członków Kolegium:Prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków tworzą Kolegium NIK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt