Jak wprowadzić cytat do rozprawki

Pobierz

Zasady wprowadzania cytatu do tekstu: a) cytat musi spełniać konkretną funkcję: - potwierdza myśl autora pracy.. Później możesz utworzyć bibliografię źródeł użytych do pisania pracy.. Aby dodać cytat do dokumentu, najpierw dodaj źródło, które zostało użyte.. Jeśli w obrębie cytatu wprowadza się wtrącenie odautorskie, mające postać zdań, wówczas należy je wstawić między myślnikami, np.Można wprowadzić do swojej pracy (a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę: - Celem moich rozważań jest……… - Celem tej pracy jest………….. (np. miłość, przyjaźń w zależności od tematu pracy)Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku wprowadzania cytatów i również tu należy unikać za wszelką cenę monotonii: Odwołam się do słów; Potwierdzają to słowa; Oto co na ten temat mówi; Zgadzam się z; Powołam się na słowa/opinię/komentarz/zdanie; Świadczą o tym; Dowodzą tego słowa; Najlepiej potwierdzają to słowa; Świadczą o tym słowa; Ilustrują to słowa; Dowodząc;Jak napisać rozprawkę.. Celem tej pracy jest kształcenie umiejętności interpretacji poezji i ,,potwierdzanie" swoich pomysłów interpretacyjnych odpowiednimi fragmentami wierszy.. TEZA:sformułowanie tezy, czyli stanowiska, zdecydowanej opinii, która w rozwinięciu zostanie uzasadniona.. Rozprawka szkolna krok po kroku, a także porady, jak .Cytowanie to dosłowne przytaczanie cudzej wypowiedzi czy fragmentu tekstu..

Jak wprowadzić cytat?

w ten sposób: ,, .. ".pewnie, że można nawet lepiej tylko podaj też kto to powiedział możesz to wprowadzić tak: · moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa: " . ". · powołam się na słowa . ". · oto, co na ten temat mówi . ". · aby poprzeć zdanie, zacytuję słowa " . ". · najlepiej ilustrują to słowa " .cytuj tylko najistotniejsze dla twojego wywodu fragmenty (jeśli myśl jest rozbita dygresją wówczas korzystaj ze znaku (.). wskazującego na pominięcie fragmentu wypowiedzi w obrębie jednego cytatu.. Są dwa podstawowe sposoby wyodrębniania cytatów w druku: - składamy pismem prostym, - wyróżniamy kursywą, czyli pismem pochyłym.. "Rozprawka - dłuższa wypowiedź pisemna, w której należy przedstawić swoje stanowisko wobec problemu zawartego w poleceniu, a następnie uzasadnić je rzeczowymi i logicznie dobranymi argumentami.Rozprawka, jak sama nazwa wskazuje, polega na rozprawianiu na zadany temat.Ma formę pisemnego rozważania np. o zachowaniu bohatera książki, o motywach literackich pojawiających się w różnych utworach lub o czysto teoretycznych rozważaniach np. o tym, czy książki papierowe znikną z naszej rzeczywistości.Temat 5: Samodzielnie redagujemy plan rozprawki (1 godz.) Cel ogólny - jak wyżej Cele szczegółowe: Uczeń: - potrafi samodzielnie zredagować plan rozprawki; - rozumie sens tworzenia planu rozprawki, przed przystąpieniem do pisania..

Sformułuj argumenty do rozprawki 3.

Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z praktycznymi poradami.. Jak zasygnalizować porządek argumentowania?. Od razu sprawdzam na ocenę.Oto możliwe schematy rozprawki: WSTĘP Teza lub Hipoteza 1.. - wprowadza nową myśl autora pracy.. (np. miłość, przyjaźń w zależności od tematu pracy)Oto możliwe schematy rozprawki: - WSTĘP: Sformułowanie problemu, odwołanie się do tematu, w przypadku, gdy przytoczony został cytat, do którego musisz się odnieść - własna interpretacja przytoczonych słów.. zatroszcz się o to, by cytaty były wprowadzone do tekstu jakimś zdaniem, frazą, słowem.2.. - Na poparcie tej tezy przytoczę wypowiedź… - Aby udowodnić swoje racje, zacytuję:… - Oto słowa w pełni potwierdzające powyższą myśl:… - Potwierdzeniem mojej teorii mogą być słowa:….Proponuję zebrane przez siebie sposoby wprowadzania cytatów.. - TEZA: sformułowanie tezy, czyli stanowiska, zdecydowanej opinii, która w rozwinięciu zostanie uzasadniona.Trzeba tylko wiedzieć z jakich części się składa, jak ją zacząć i jak zakończyć.. Daję 3-4 tematy do wyboru i proszę o samodzielne zredagowanie planu rozprawki.. Adam Mickiewicz ( Pan Tadeusz ) "Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju / Na pagórku niewielkim we wrzosowym gaju / Stał dwór szlachecki, z drzewa lecz podmurowany / Świeciły się z daleka pobielane ściany..

Sformułuj argumenty do rozprawki 2.

Zapraszamy do poradnika jak napisać rozprawkę.. - Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa….. "Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami " 2.. - Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa….. "Jak osiągnąć spójność wypowiedzi?. *służące osiąganiu spójności wypowiedzi .. *służące do wprowadzenia cytatów: - moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa ".". - powołam się na słowa " .. -Jak wynika z przetoczonych argumentów.Można wprowadzić do swojej pracy (a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę: - Celem moich rozważań jest… - Celem tej pracy jest……… - Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa… (np. miłość, przyjaźń w zależności od tematu pracy)-Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat -Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę -Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania (Czy warto się zakochać-to jest temat do rozprawki)Można podać własne inicjały, np. "Filozofowie Oświecenia, wierzący w potęgę rozumu, skłonni byli do odrzucania [podkr..

Jak poprawnie wprowadzić cytat?

Czy ludzie są tolerancyjni?W programie Word możesz łatwo dodać cytaty, gdy piszesz dokument, w którym musisz zacytować źródła, taki jak praca badawcza.. autora] wiary w tradycyjne autorytety".. Cytaty można dodawać w różnych formatach, takich jak APA,w stylu Chicago,GOST, IEEE, ISO 690 i MLA.. Sformułowanie problemu, odwołanie się do tematu, w przypadku, gdy przytoczony został cytat, do którego musisz się odnieść- własna interpretacja przytoczonych słów.. - cały cytat bierzemy w cudzysłów (" "), .. - Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat - Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę - Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania1)Wstęp- We wstępie należy: -Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat -Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę -Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania (Czy warto się zakochać-to jest temat do rozprawki) (Warto się zakochać lub nie warto się zakochać-tezy) 2)Rozwinięcie-argumenty które udowadniają tezę.Można wprowadzić do swojej pracy (a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę: - Celem moich rozważań jest……… - Celem tej pracy jest………….. Reszta zależy już tylko od twojej wiedzy.. Jak wyrazić swoją opinię?. Jak zakończyć swoje rozważania?. integruj cytat z całym tekstem.. Cytat może się pojawić w tekście ciągłym albo można go .. "Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz si.ę do cytatu "Nie złoto szczęście czyni".. Opinię tę potwierdzają słowa bohatera:… Moją (Tę) tezę poprzeć mogą słowa samego autora:… Chciałbym odwołać się do słów głównej bohaterki:… Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:… W tym miejscu narzucają się (przypominają się) znane słowa:…W rozprawkach cytaty występują jako argumenty, możemy więc i powinniśmy je urozmaicać.. d) cytat zapisany przez autora wierszem musi do pracy zostać przeniesiony zgodnie z zapisem oryginału.SŁOWNICTWO DO ROZPRAWKI: Można wprowadzić do swojej pracy (a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę: - Celem moich rozważań jest… - Celem tej pracy jest……… - Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa…(np. miłość, przyjaźń w zależności od tematu pracy) - Proponuję najpierw rozważyć, czym jest ………Rozprawkę MOŻNA TEŻ zacząć OD PYTANIA lub CYTATU.. b) cytat należy zawsze zinterpretować.. Odbiorca powinien wiedzieć, gdzie się zaczyna i kończy cytowany fragment.. Podstawowe zasady tworzenia rozprawki Ćwiczenia 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt