Kwasy nieorganiczne zadania maturalne pdf

Pobierz

D. dysproporcjonowania tlenku krzemu(IV).. Dokończ równanie reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: a) Na2O + H2O → b) K2O + HCl → c) CaO + CO2 → d) MgO + H2SO4 →Zbiór zadań maturalnych:tlenki zadania maturalnetlenki zadania Zobacz również: Kwasy - związki nieorganiczne - zadania otwarte #1 Sole - związki nieorganiczne - zadania otwarte #2 Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4 Związki organiczne występujące w organizmach, białka, budowa białek, zadania otwarte #11 KLASYFIKACJA ZWIAZKÓW NIEORGANICZNYCH NAZEWNICTWO i WŁAŚCIWOŚCI PODZIAŁ W zależności od obranego kryterium związki nieorganiczne można podzielić na: - związki dwuskładnikowe - związki wieloskładnikowe, lub na - związki poszczególnych pierwiastków.. C. krzemianu(IV) sodu z kwasem chlorowodorowym.. - znajomość wzorów i budowy kwasów,-umiejętność obliczania ładunku reszty kwasowej ZO K B 3 .PRZYKŁADOWE ZADANIA KWASY Zadanie 1014 (3 pkt) Pr.XII/2004 A2 Określ typ podanych niżej reakcji: I. CH 4 + Cl 2 ————→ CH 3 Cl + HCl - związki nieorganiczne - zadania otwarte #1.. Uzasadnij dobór wskaźnika.. Zapisz po jednaj reakcji, w której otrzymasz: a) wodorotlenek cynku, b) kwas węglowy ale do każdej reakcji użyj jako substrat węglan cynku.TEST Systematyka zwi .. I. Tlenki kwasowe są to tlenki reagujące z kwasami, a niereagujące z zasadami..

Związki nieorganiczne.

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Matura 2015, zadanie 19 Rozwiązanie na stronie Rozwiązanie na Youtube.. Monosacharydy i pewne disacharydy mają właściwości redukujące, ponieważ zawierają wolną grupę karbonylową (C=O), która utlenia się do grupy karboksylowej (COOH), redukując jednocześnie inny związek.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: pierwiastki biogenne, związki nieorganiczne, witaminy, cukry, białka i peptydy, tłuszcze, nukleotydy oraz kwasy nukleinowe.. Matura 2014, zadanie 7 Rozwiązanie na stronie Rozwiązanie na Youtube.Zadania dodatkowe .371. o - - - ' jO.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. podziaŁ: wĘglowodory ŁaŃcuchowe (alifatyczne)Najważniejsze kwasy nieorganiczne: wzory sumaryczne i strukturalne, wzory reszt kwasowych oraz sumaryczne wzoru powstawania Kwasy, zasady, sole - najważniejsze informacje Kwasy, tlenki, zasady, sole - zadaniaLompart Grażyna CZĘśĆ I Podane związki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy, wpisując wzór związku obok nazwy grupy: FeS, Zn(OH)2, HNO3, Mg3N2, CaC2, H2O, OF2, Cu(NO3)2, NH3, N2O3, AlH3, KOH, NaCl TLENKI WODOROTLENKI WODORKI SOLE KWASY INNE Wskaż zbiór tlenków będących wyłącznie tlenkami kwasowymi CO, ZnO, Cl2O7 P2O5, MgO, N2O3 CO2, N2O5, SO2 CaO, SO3, Na2O Uzupełnij […]Plik CHEMIA PIERWIASTKI I ZWIĄZKI NIEORGANICZNE ZADANIA PRZEDMATURALNE ZAKRES ROZSZERZONY PIOTR KOSZTOŁOWICZ.PDF.rar na koncie użytkownika kostunia • folder chemia • Data dodania: 24 paź 2016Wyślij znajomemu link do testu i sprawdźcie kto lepiej go rozwiąże: Udanej zabawy!.

Podziel podane kwasy na tlenowe i beztlenowe.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.2 Zadanie 9.. Zadanie 1.. Wybierz poprawne dokończenie zdania.. Być może wiecie, że nie powinno się używać alu­ miniowych naczyń do gotowania bigosu, albo kompotu z owoców.Za­ pewne też znacie sposób na usuwanie octem kamienia osadzonego na ściankach czajnika.. Zadanie 10.. Test Układ okresowy pierwiastków - metale.. 4.1.Chemmaks.pl.. Konfiguracje elektronowe - schematy klatkowe.1 chemia organiczna (materiał w kolorze niebieskim nadobowiązkowy) chemia organiczna - chemia zwiĄzkÓw pierwiastka wĘgla wyjĄtki: tenek wĘgla(ii) tlenek wĘgla (iv) kwas wĘglowy + sole kwasu wĘglowego i. wĘglowodory wĘglowodory: zwiĄzki wĘgla i wodoru i.1.. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup 3 do 12.. Tlenki zasadowe są to tlenki reagujące z kwasami, a niereagujące .Cele i wymagania poszczególnych zadań Numer zadania Sprawdzana czynność Rodzaj zadania Kategoria celów Poziom wymagań 1.. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup 1,2 i 13-17.. PRZEDMOWA Skrypt pt. "Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami" jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunek Technologia .. MCPBA kwas m-chloroperoksybenzoesowy odczynnik Collinsa C r03, 2 Py, CH 2 C1 2 odczynnik Jonesa Cr03, HZbiór zadań CKE 2015 - Zadanie 9..

Inne testy w tej kategorii: Test Kwasy nieorganiczne - część 2.

Budowa atomu, liczba atomowa, liczba masowa.. Wybierz poprawne dokończenie zdania.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .Kwasy tlenowe Wzór kwasu Wzór reszty kwasowej Nazwa w systemie Stocka Nazwa soli H 3 AsO 3 H 3 AsO 4 HNO 2 HNO 3 (HBO 2) n H 3 BO 3 HClO HClO 2 HClO 3 HClO 4 AsO 3 3-AsO 4 3-NO 2-NO 3-BO 2-BO 3 3-ClO-ClO 2-ClO 3-ClO 4-Kwas arsenowy III Kwas arsenowy V Kwas azotowy III Kwas azotowy V Kwas metaborowy Kwas ortoborowy Kwas chlorowy I Kwas .Zadanie 3 Oblicz zawartość kwasu azotowego(V) w próbce, jeśli na miareczkowanie tej próbki zużyto 10.5 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu molowym 0.0987 mol/dm3.. (1 pkt) Skład organizmów Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie.. Matura NF 2016, zadanie 17 Rozwiązanie na stronie Rozwiązanie na Youtube.. Biorąc pod uwagę charakter chemiczny związków dzieli się je na następujące grupy:Kwasy kationów to związki nieorganiczne zbudowane z wodoru i reszty kwasowej, o ogólnym wzorze: gdzie R oznacza resztę kwasową KWASY Otrzymywanie kwasów beztlenowych - dwuetapowo 1) bezpośrednia synteza z pierwiastków: np. H 2 (g) + Cl 2 (g) → 2 HCl(g) (chlorowodór) 2) rozpuszczanie gazowego produktu w wodzie Otrzymywanie kwasów .Kwas nazwa niemetalu (metalu) + owy (wartościowość niemetalu) kwas siarkowy(IV) SO 2 +H 2 O (H 2 SO 3) kwas siarkowy(VI) H 2 SO 4 kwas tiosiarkowy(VI) H 2 S 2 O 3 kwas disiarkowy(VI) H 2 S 2 O 7 kwas arsenowy(III) H 3 AsO 3 kwas arsenowy(V) H 3 AsO 4 kwas borowy H 3 BO 3 ..

Kwasy nieorganiczne Author:Dział Zadania pogrupowano według treści Podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego na 15 rozdzia łów.

Test Węgiel i jego związki z Wodorem.. Chlorku miedzi(II) nie można otrzymać w .niektóre kwasy nieorganiczne, takie jak H 2 SO 3, H 2 CO 3, HCN, zasady nieorganiczne: roztwór amoniaku, wodorotlenki metali (oprócz 1 i 2 grupy układu okresowego), hydrazyna, hydroksylamina, kwasy i zasady organiczne z wyjątkiem kwasu szczawiowego i kwasów sulfonowych.. chemii w gimnazjum.. Elementy mechaniki kwantowej.. Izotopy i nuklidy.. Kwas krzemowy(IV) o wzorze sumarycznym H 2 SiO 3 można otrzymać w wyniku reakcji A. tlenku krzemu(IV) z wodą.. Odpowiedź.zadań grupa A, B Punktacja zadań grupa C Kategoria celów Odniesienie do podstawy programowej 1.. Tlenki zasadowe są to tlenki reagujące z zasadami, a niereagujące z kwasami.. kwas siarkowodorowy, kwas azotowy (III), kwas azotowy (V), kwas chlorowodorowy, kwas fluorowodorowy, kwas metakrzemowy.. Wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem i związkiem chemicznym.Zadania maturalne z Chemii Tematyka: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole; charakterystyczne reakcje, właściwości i otrzymywanie.. Atom i cząsteczka.. Test Kwasy karboksylowe - część 2.. Atom i cząsteczka.. Na początku każdego rozdziału zamieszczono po dwa zadania wraz ze szczegółowymi wskazówkami do ich rozwiązania i odpowiedziami, a następnie - po dwa zadania wzbogacone o wskazówki.Plik kwasy i sole + przykładowe zadania.pdf na koncie użytkownika uusia20 • folder nieorganiczna • Data dodania: 15 sty 2013.. Tlenki kwasowe są to tlenki reagujące z zasadami, a niereagujące z kwasami.. Opisuje właściwości substancji: tlenku węgla (IV), tlenu, wodoru P 4 4 A 4.2 2.. Matura 2016, zadanie 18 Rozwiązanie na stronie Rozwiązanie na Youtube.. Zadanie 1.. B. tlenku krzemu(IV) z kwasem siarkowym(VI).. Czy kwasy oddziaływują ze wszystkimi substancjami?Z jakimi sub­ stancjami reagują, a które pozostają bierne wobec nich?Podręcznik do chemii on-line.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 .Zadania do lekcji - tlenki, wodorotlenki i kwasy (Zadania pochodzą z arkuszy maturalnych i oficjalnych materiałów CKE) Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt